☰ עורך דין שרון טל
  התעשיה 15 רעננה מול קניון רעננה
  09-7742268  054-8083378  צור קשר
  דף הבית  מקרקעין  משפחה  צוואה  עסקים   
 לא תטה משפט, לא תכיר פנים ולא תיקח שוחד, כי השוחד יעוור עיני חכמים, ויסלף דברי צדיקים - דברים טז יט


×

המלצות

שיתוף

צור קשר

דף הבית
 ראשי


הקמת חברה בישראל

 

מאת: עורך דין שרון טל

 

רקע היסטורי

אם בעבר נדרשו האצילים לשלם מטלטלי זהב למלך בכדי לזכות בהגנה ו/או חסות פיזית לפעילותם העסקית מפני שודדים ובוזזים - היום את המלך מחליפה הממשלה, את ציבור האצילים מחליפים היזמים, את מטלטלי הזהב מחליף מס החברות ואת ההגנה הפיזית מחליפה הגנה וירטואלית שעוטה הממשלה על החברות בע"מ מפני סיכונים המרחפים מעל בעלי המניות בחברה. הרעיון במקורו נועד בכדי להעשיר את קופת המלך ולעניינו הממשלה - בדיוק כמו ששר האוצר עושה היום - מנסה לעודד את הסקטור העסקי הפרטי שאמור לשאת על כתפיו את הנטל וההוצאות של הסקטור הציבורי. אז איך בדיוק מעודדים אם אין מספיק כסף בקופה הציבורית הקשורה בטבורה להוצאות המרובות של המלך ? אחת הדרכים הייתה יצירת פיקציה הגנה מפני סיכוני הנושים וסיכונים אחרים באמצעות המצאתה של הישות המשפטית הנפרדת - והיא ה"חברה בע"מ".

 

מהי חברה ?

חברה הינה התאגדות של ישות אחת או מספר ישויות משפטיות למען מטרה משותפת. תכלית החברה היא לפעול על פי שיקולים עסקיים להשאת רווחיה. עם רישומה ( תמורת תשלום אגרה אצל רשם החברות ) הדין מקנה לה קיום עצמאי הכשר לכל זכות וחובה ופעולה משפטית המתיישבת עם אופייה וטבעה כגוף מאוגד. ישנן מספר דרכים שונות להתאגד ( שותפויות, מלכ"ר , עמותה , מוסדות ) אך בתחום העסקי העיקרית שבהן הינה כחברה המוגבלת במניות - המוכרת גם בשם כחברה בע"מ .

תהליך הקמת החברות החל למעשה באנגליה עוד בשלהי המאה ה- 19. בשנת 1844 הוקמה הועדה הראשונה בעולם שעסקה בדיני חברות ומאז כל 20 שנה לערך דיני החברות באנגליה זוכים לרענון בהתאם לתקופה ולנסיבות כורח המציאות. בישראל לעומת זאת משנת 1929 ועד שנת 1999 נהגה בארץ פקודת החברות אשר הועתקה מהחוק האנגלי המקביל שחוקק באותה שנה באנגליה. ומשנת 1999 הפעילות העסקית והמשפטית של חברות בישראל מבוססת על בסיס חוק החברות החדש שאף הוא מבוסס בעיקרו על הוראות החוק האנגלי.

 

מי יכול לפתוח חברה ?

הזכות להתאגד בחברה היא זכות חוקתית . על פי חוק החברות החדש התשנ"ט 1999 - כל אדם רשאי לייסד חברה, ובלבד שמטרה ממטרות החברה אינה נוגדת את החוק, אינה בלתי מוסרית או אינה נוגדת את תקנת הציבור - ובכלל לחברה יכול שיהיה בעל מניה אחד ב"כובעים" שונים - כדירקטור בחברה, כבעל מניות, כנושה, כמנהל וכעובד בחברה.

 

שם החברה

לא תירשם חברה בשם שהוא שם של תאגיד או סימן מסחרי הרשום כדין בישראל או הדומה לו עד כדי להטעות, לא תירשם חברה בשם שהרשם סבור כי הוא עלול לפגוע בתקנת הציבור או ברגשותיו, לא תירשם חברה בשם שהרשם סבור שיש בו משום תרמית או הטעיה. שמה של חברה שאחריות בעלי המניות בה מוגבלת יכלול בסופו את הציון "בערבון מוגבל" או בע"מ.

 

מהן היתרונות של חברה על עסק עצמאי ו/או שותפות ?

לפעולה כחברה בע"מ יש יתרונות רבים הן במישור המשפטי, הן במישור המיסוי והן בפוטנציאל ההתפתחות העסקי.

התחום המשפטי

 1. הגבלת האחריות - התחום המשפטי נועד לעודד את היזמים לפעילות עסקית – באמצעות יצירת מעין פיקציה - הגנה מפני סיכונים באמצעות המצאתה של הישות המשפטית הנפרדת - והיא כאמור חברה בע"מ - חברה בערבון מוגבל – חברה שאחריות בעלי המניות שלה מוגבלת. הגבלת האחריות מתייחסת לכל בעל מניות בנפרד בין אם הוא יחיד ובין אם הוא חברה. הרעיון המשפטי מאחורי המושג "חברה" הינו שישנו גוף משפטי בלתי תלוי במייסדיו, אשר תחתיו מתרכזת כל הפעילות העסקית. המייסדים מהווים בעלי החברה באמצעות החזקת מניות, ונקראים בעלי מניות. בכך ישנה הפרדה כמעט מוחלטת בין החברה לבעלי המניות. אם לדוגמה יש לגורם מסוים טענה או תביעה כלפי החברה, הוא אינו יכול לתבוע את בעלי המניות. הכתובת שלו לכל בעיה הינה החברה עצמה. באופן דומה כאשר חברה נקלעת לקשיים קשה יותר עד בלתי אפשרי לתבוע את בעל החברה בשל התחייבויות החברה. רק במקרים מיוחדים, כגון: תרמית ו/או הונאה מאשר בית המשפט הרמת מסך המאפשרת תביעה ישירה של בעלי המניות בחברה ו/או של מנהליה ו/או של אורגן אחר בחברה האחראי על המחדל.
 2. חופש ההתארגנות - כמעט בכל העולם המודרני וגם בישראל קיימת שמירה על עקרון חופש ההתארגנות כחברה עסקית - וכמו כן חופש ההתקשרות בין בעלי המניות . החוק אינו מתערב במבנה ההון של החברה ובגודלו - כך למשל החברה יכולה להירשם בהון של שתי אגורות ולנהל עסקים בעשרות מיליוני שקלים - אין כל הגבלה לגבי ההון הנפרע ואין התערבות בנושא הקצאת מניות תמורת רכוש ושירותים.
 3. פוטנציאל לחיי נצח - מותו או הסתלקותו של בעל מניות זה או אחר אינה פוגעת בהמשך חיי החברה. לעומת זאת בשותפות מות אחד השותפים, או פשיטת רגל של אחד השותפים גורם להתפרקות השותפות.
 4. העדר אלמנט אישי - רכוש החברה אינו רכוש אישי של אף אחד מבעלי המניות. כך שחילופי בעלי מניות אינו יכול לזעזע את החברה במובן של הוצאת רכוש, ציוד הכרחי זכויות יוצרים חיוניים להמשך קיומה.
 5. גיוס הון ומבנה ההון - אפשרות לגיוס הון בצורות שונות - כאגרות חוב, הנפקת מניות, אופציות, אג"ח להמרה - גיוס עובדים בשכר מופחת + אופציות, חלוקה לסוגי מניות הנהלה, מניות בכורה, מניות יסוד - הקנית זכויות הצבעה עדיפות, זכות גדולה יותר בחלוקת דיבידנד, זכויות בפירוק וכדומה.

 

שיקולי מיסוי

 1. מס הכנסה - יחיד משלם מס פרוגרסיבי עד לגובה של 50% (47% + 3% מס ייסף), ואילו חברה משלמת מס חברות אחיד בשיעור של 24% לכל רמת הכנסה בשנת 2017, 23% מס חברות בשנת 2018 (26.5% בשנת המס 2014 ו 2015) - במשך תקופה של עשור הממשלה הורידה את שיעור מס החברות באופן משמעותי מ 36% שהיה נהוג בשנת המס 2003. כך שמבחינת תכנון המס ניתן להפחית בצורה ניכרת את תשלום מס ההכנסה ובכך להגדיל את ההכנסה הנקייה – וזאת ע"י קבלת משכורת בשיעור מס שולי נמוך ואת היתרה כדיבידנד ללא צורך בתשלום מס בריאות ומס ביטוח לאומי בתנאי שהכנסותיו של מקבל הדיבידנד מיגיעה אישית עולות על הכנסותיו מדיבידנד, או לחליפין להשאיר את כספים בחברה לאחר תשלום מס חברות ובכך להגדיל את יכולת ההשקעה העתידית בנכסים ו/או בפיתוח וצמיחת החברה.
  בשנת המס 2017 ניתנו הטבות נוספות: שיעור המס שיחול על הכנסות מקניין רוחני מטכנולוגיה (כמו הכנסות מתמלוגים) יופחת ל-12% לפי חוק עידוד השקעות הון (באיזור פיתוח א'- 7.5%). דיבידנד על הכנסות מקניין רוחני שיחולק לחברה זרה יהיה כפוף לשיעור של 4% במקום 20% כיום. שעור המס החל על רווחי חברות הכפופות לחוק לעידוד השקעות הון ושהמפעל שלהן נמצא באזור עדיפות א שהופחת ל-7.5% דרך אחרת בתכנון מס הינה כאמור להשתמש ברווחי החברה לצורך השקעה חוזרת בחברה.
 2. הקמת חברה זרה - בעידן ה"כפר הגולבאלי" באם מירב הפעילות של העסק מופנה לחו"ל - מוטב לשקול הקמת החברה בחו"ל ולהעביר לשם את מרכז העיקרי של הניהול והפעילות - בתנאים מסוימים על פי פקודת מס הכנסה - ניתן לחסוך בכך תשלומי מס רבים וזאת בסיוע אמנות המס שמדינת ישראל חתומה עליהן. לישראל אמנות מס עם כ 30 מדינות שהעיקריות בהן הנן: ארצות הברית, , יפן, אוסטריה, בלגיה, קנדה, סין, צ'כיה, דנמרק, פינלנד, צרפת, גרמניה, הולנד, הונגריה, אירלנד, איטליה, ג'מייקה, נורבגיה, פולין, סינגפור, דרום אפריקה, שוודיה, אנגליה, תאילנד, דרום קוריאה, הפיליפינים, הודו, ארגנטינה, אורוגוואי. "חברות זרות" יכולות להנות ממקלטי בישראל ע"י הקמת סנפים כאן בארץ – תוך כדי כך שהן נדרשות להגיש דוחות כספיים מבוקרים לרשויות המס ולהצהיר כי הכנסותיהם הופקו מחוץ לישראל. פטור ממס יוענק לסניף זה בהתקיים התנאים הבאים: כל בעלי המניות והדירקטורים של החברה הנם אזרחים זרים, הפעילות ומרכז הפיקוח והניהול של החברה הנם מחוץ לגבולות ישראל ומתבצעים ללא מעורבות אזרחים ישראליים.
 3. תכנון מס - לחברה כחברה בע"מ יש יותר גמישות בתכנון המס - תכנון מס נכון צריך להיעשות מראש ולהיות ארוך טווח יש להיות בקי במכלול רזי החוקים. זכותו - ואף חובתו - של עורך דין מומחה בענייני מיסים לתכנן לחברה עסקאות משפטיות כך שלא תהיינה עתירות מס. חברה רשאית לנצל לטובתה כל הוראה שבדין, הפוטרת ממס או מקילה בו, שהרי לשם כך היא נוצרה, כל עוד אינה מנסה לעוות במעשיה את כוונת המחוקק או לעשות מעשה כלשהו שלא כדין כדי להיכנס לתחומי פטור או הקלה, שלא נועדו לה.

 

פוטנציאל ההתפתחות העסקי

 1. חשבונאות כפולה - חברה בע"מ הינה חברה מבוקרת ע"י רואה חשבון, מנוהלת ע"י שיטת החשבונאות הכפולה, נרשמות כל הפעולות הכספיות של העסק, לרבות רישום תנועות בבנקים, ספקים, לקוחות, עובדים, רכוש וכדומה. רישום מסוג זה מאפשר בקרה צמודה יותר ופיקוח הדוק יותר על הנעשה בעסק. אם כי יש לציין כי עלות עבור הנהלת חשבונות כפולה גבוהה יותר מהנהלת חשבונות חד צדדית שהינה פשוטה בהרבה בה נדרש העסק לנהל בעיקר פנקס הוצאות והכנסות.
 2. ניהול ופיתוח עסקי - עובדי החברה הינם בהכרח בעלי מניות בחברה, כך שניתן לשכור שירותי ניהול פיתוח עסקי תמורת תשלום שכר עבודה - כלומר העסקת עובדים שכירים – תוך כדי הפרדת האלמנט האישי ממחויבות בעלי החברה מאחר שה"חברה" היא זאת שמעסיקה, החברה היא זאת הנושאת בנטל ומחויבויות לעובדיה לרבות נושא ביטוח עובדים במקרה הצורך. כחברה בע"מ קל יותר להכניס חברה אחרת כשותפה אסטרטגית לתחום הפעילות שלך.
 3. מכירה, מיזוג - קל יותר למכור חברה בע"מ לגוף גדול מאשר עוסק מורשה אחר, קל יותר לבקר את הדוחות הכספיים שלה ולנתח אותם - חברה בע"מ זוכה לתדמית של עסק גדול. ויתרה מכך - גם לחברה מפסידה יש אלמנט של שווי ההפסד המצטבר משנים קודמות - דבר שלא עומד לזכותו של עוסק מורשה שאינו מתאגד במסגרת של חברה בע"מ. כך למשל, אם הקמת חברה באמצעות הון בעלי המניות גם אם הפסדת במשך מספר שנים תכול למכור אותה במקרה היבש עד שווי ההפסד כפול אחוז מס החברות - לחברה אחרת שתחום פעילותה דומה וזאת כדי הקטין את החבות במס של החברה הרוכשת. החברה הרוכשת זוכה פעמיים - הן בהעצמת כוחה תוך פרק זמן קצר ע"י הגדלת פלח השוק שאליו לא הגיעה - והן בהקטנת החבות במס שלה.

 

סוגי חברות ככלי לתכנון מס

טרם הקמת חברה כדאי להיוועץ עם עורך דין העוסק בתחום, מכיוון שמעבר ליתרונות המשפטיים והגבלת האחריות, יש לכך השלכות מהותיות על עתידה של החברה, מיסוי החברה וכמובן הרווח הנקי שתוכלו להנות ממנו. תכנון לא נכון עלול למנוע מכם הנאה מהטבות המס ובכך לחסום את החברה הנוכחית מלהיות מוגדרת כחברה מיטיבה בהתאם לאמור בחוק. ראו למשל, חברת בית (חברה שכל רכושה ועסקיה הם בניינים - סעיף 64) או חברה משפחתית (חברה שכל בעלי המניות קרובי משפחה מדרגה ראשונה) ו/או מצבים שבהם יש שילוב בין חברה משפחתית לחברת בית, בכל מבנה כזה מתחבאים מאחוריו כלים לתכנון מס.

נכון לשעת כתיבת שורות אלו (2015) חברה מוקמת חייבת להודיע תוך 3 חודשים מיום הקמתה על רצונה להיות חברה משפחתית, אחרת לא תוכל להחשב כחברה משפחתית - המשמעות הינה שרק חברות חדשות יכולות להגיש בקשה. יתרה מכך, באם חברה משפחתית הופכת להיות חברה רגילה היא לא תוכל לחזור ולהנות מהפרוילגיות של חברה משפחתית.

במקרים של חברת בית המצב שונה, כל עוד לא הוגשו הדוחות הכספיים של שנת הפעילות הקודמת החברה יכולה להגיש בקשה להחשב כחברת בית ובלבד שתעמוד בתנאים האמורים בחוק.

מספר דוגמאות לתכנוני מס והקטנת החבות במס:

 1. אדם רכש נכס באמצעות חברה ביום 1.1.2012 ב 1,000,000 ש"ח ורוצה למכור ב 30 במרץ 2015 ב 5,000,000 - עומדות בפניו מספר אפשרויות: א. הליך רגיל מכירה הנכס כחברה יחולו המיסים הבאים - מס חברות 26.5% דיבידנד 30% ומס יסף 2% סה"כ כ 50% מס - סך תשלום המס הוא כ 2,000,000 ש"ח. ב. אם הוא מפרק את החברה ורוכש את הנכס, יחול עליו מס רכישה 6% (300,000 ש"ח) + מס לינארי (25% על מהשבח בניכוי המדד שהם כ 950,000) + 2% מס ייסף (80,000) סך תשלום המס כ 1,330,000 , מכאן חסכון של כ 670,000 ש"ח
 2. אם כל ההכנסות החברה שבדוגמא מספר 1 לעיל הן מהשכרת נכסים, אפשר להפוך את החברה לחברת בית ואז המיסוי עליה לא יהיה בשני שלבים אלא בשלב אחד, כלומר כאילו אדם פרטי מכר את הנכס. לא יחול מס רכישה וסך חסכון המס יהיה 1,000,000 ש"ח. שימו לב, חברה שיש לה רק קרקע לא יכולה להחשב חברת בית.
 3. חברה שרכשה קרקע לפני יולי 1983 אין מס רכישה (תקנה 27ג) - המס בפירוק החברה הוא אפס.
 4. יש מצב בו מכירת נכס באמצעות חברת בית לעומת מכירת נכס דרך חברה רגילה יכול לחסוך עד כ 50% מהמס, אם הפירוק נעשה באותה שנת מס וזאת בכדי שיהיה אפשר לקזז את ההפסד שנוצר בחברה. (למשל: אם שווי הנכס 30,000,000 באמצעות חברה רגילה המס יהיה 26.5% מס חברות + 30% מס דיבידנד + 2% מס יסף כך שסך המס בקרוב יהיה 15,000,000 ש"ח ואילו מכירה באמצעות חברת בית ופירוק חברה ניתן להפחית את המס ל 5,000,000 ש"ח מאחר שהמיסוי יחול על שווי הנכס (30,000,0000) פחות הפסד (10,000,000) שנוצר מפירוק החברה הסכום 20,000,000 יחוייב במס של יחיד המוכר נכס מקרקעין 25% שהם 5,000,000 ש"ח + 2% מס ייסף והנה לכם חסכון של כ 9,500,000 ש"ח.
 5. דרך נוספת ויצרתית להפחתת מיסים המהווה יתרון להתאגדות כחברה ביחס לאדם פרטי בשיקולי המס היא באמצעות הקצאת מניות - הקצאת מניות אינה אירוע מס שבח ולא במע"מ - אלא במס רכישה. דרך זו יכולה להתאים לעסקאות קומבינציה. למשל: אדם פרטי מקים חברה, מעביר את הנכס לתוך החברה לפי סעיף 70 או 104 משלם %1/2 מס שבח ואז מקצה מניות לחברה אחרת שהיא בתמורה בונה.

( במכירת נכסים כאדם פרטי יחול שיעור המס האמור בחוק: המס לינאירי לנכסים שנרכשו לאחר 1.1.12 25%, לאחר 7/11/2001 20%, ולאחר 1.4.1960 48% + מס יסף בגובה 2% כאשר סך ההכנסות בשנת המס עולים על כ 800,000 ש"ח. על כך יש להוסיף שיעור מס אינפלציוני בגובה 10% לנכסים שנרכשו עד 1993 למידע נוסף בענייני דירות להשקעה )

 

טיפים כללים ליודעים לקרוא בין השורות

 1. שא את חזונך לפניך - אם ההזדמנות לא מתדפקת... סימן שאתה צריך לבנות לה דלת - אתה עובד כשכיר ומתסכל אותך שלמרות שאתה נותן את הנשמה לא הציעו לך לקבל מניות בחברה ? נפלטת במקרה למעגל האבטלה ? יש לך בבטן המון זמן רעיון שלא מימשת ? זה החלום שלך ? אז קח לך מכחול קח לך צבעים וצייר לך את חברת גן העדן שלך והכנס לתוכה - מעתה אתה הוא הקברניט של מימוש הפוטנציאל שבך - כשאתה מתרכז ביעד שלך, אתה בהכרח נע לעברו.
 2. רגע! כל רעיון זקוק לתקופת הריון - אל תמהר לפתוח חברה - עורך דין המתמחה בדיני חברות יכול לפתוח לך חברה תוך זמן קצר ביותר. לכן, אם יש לך רעיון טוב, גבש אותו, בדוק אותו - בנה אפילו תוכנית עסקית שתכלול את כל המרכיבים האפשריים - בדיקת הייחודיות שאתה מציע , לקוחות, השירות או המוצר, השוק, מתחרים, רווחים צפויים, הוצאות צפויות, הכנת תוכנית עבודה, הגדרת לוח זמנים וכדומה, טרם הכנת את כל אלו אל תמהר לפתוח חברה - החיפזון הוא אסון.
 3. אם אינך יודע לחייך אל תפתח עסק - שים לב שמרבית בעלי החברות בארץ ובעולם המצליחות הם אנשים אופטימיים מטבעם - אנשים פסימיים מהר מאוד לא ישרדו בענף הזה - לכן היה אופטימי אך מתוכנן היטב. תסתכל תמיד על חצי הכוס המלאה - חשוב חיובי!
 4. שים את הלקוח שלך במרכז - הלקוח הוא האדם הכי חשוב בחברה - ללא לקוחות אין לך למעשה חברה. כמנהל ובעל חברה דע לך שהלקוח הוא למעשה גם הבוס שלך, לפעמים הוא נחמד ולפעמים לא - ואתה אמור להיות מוכן וערוך להרבה מאוד "מנהלים שונים".
 5. עשה לך רב קנה לך חבר - בחר לחברה שלך עורך דין ורואה חשבון שתוכל לסמוך עליהם כך שיוכלו לייצגך נאמנה בפני השותפים בעל כורחך - רשויות מס הכנסה, ביטוח לאומי, מס ערך מוסף, הרשות המקומית, והממשלה - אתה תזדקק לזה.
 6. ישנם דברים שנכתבו בעטים שלא נמחקים אפילו בגרזנים - בצע הכל בהסכמה ובכתב - החברה הינה אגד של הסכמים בכך שהיא נקשרת וקושרת עצמה בסביבתה במערך התקשרויות רב. לכן, יש חשיבות רבה שכל הסכמה תהיה מתועדת בכתב - החל מהצעת מחיר, הזמנת עבודה/שירות/מוצר, העסקת עובדים, החלטות חברה מתועדות בפרוטוקול, הסכמי שיתוף פעולה עם חברות אחרות וכדומה. קח לך עורך דין טוב שייסע לך בכל מערך ההסכמים - הן בסדר שלהם והן בתוכנם ונפקותם - הסכמים טובים לצדדים מונעים מחלוקות רבות - בשלב מסוים תגלה שחסכת כסף רב, כאבי ראש ועגמת נפש מיותרים.
 7. חוב לא בורח הוא רק טופח שלם אותו ותהיה שמח - שלם תמיד את חובותיך בזמן - כי חברה בצרה הופכת לצרה. במקביל אמץ לך את הגישה "רק באלוהים אני בוטח, היתר שישלמו במזומן" - גבה את החובות שחייבים לך בזמן כי "אין ידיד נאמן כמו כסך מזומן" – במידת הצורך העזר בשירותיו של עורך דין טוב המתמחה גם בהוצאה לפועל.
 8. הזורעים בדמעה ברינה יקצרו (תהלים קכח, ה) - אם אתה רוצה שדברים יתרחשו - גרום להם להתרחש.
 9. ידע הוא כוח - משא ומתן מוצלח אינו תלוי בהכרח בהחזקת הקלפים הטובים, אלא בידיעה כיצד לשחק בהם, כמו כן,לא תמיד כדאי להיות הראשון לדעת, אבל תמיד כדאי לדעת לפני עובדיך.
 10. בסופו של דבר הכל אנשים - לא משנה באיזה תחום אתה, מה אתה מוכר או מה אתה קונה, חשוב לא פחות למי אתה מוכר וממי אתה קונה ולכן אל תהי בז לכל אדם ואל תהי מפליג לכל דבר שאין לך אדם שאין לו שעה ואין לך דבר שאין לו מקום (מסכת אבות)

 

מחשבונים לחברות:

 1. בדיקת הכדאיות - עוסק מורשה או חברה בע"מ
 2. מחשבון מימוש רווח הוני על מכירת אחזקת מניות בחברה
 3. מחשבון בדיקת סיכויי השרדות חברה - יחסים פיננסים - מדד אלטמן
 4. מחשבון בדיקת כדאיות ושילוב בין משיכת דיבידנד לבין שכר
 5. מחשבון ניתוח דוחות כספיים, מאזן, דו"ח רווח והפסד - יחסים פיננסים
 6. מחשבון ימי + דמי הודעה מוקדמת בהסכם התקשרות בין סוכן מסחרי לספק

 

מחוללים לחברות:

 1. מחולל הסכם מכירת מניות בחברה פרטית בין שני בעלי מניות באותה החברה
 2. מחולל הסכם מכירת מניות בחברה פרטית בין בעל מניות לחברה
 3. מחולל פרוטוקול מורשה חתימה ואישור דירקטוריון מכר מניות
 4. מחולל פרוטוקול מורשה חתימה ואישור פתיחת חשבון בנק לחברה
 5. מחולל שטר העברת מניות בחברה
 6. מחולל הסכם הלוואה

לתיאום פגישת ייצוג ו/או ייעוץ בנושא דיני חברות ועסקים ו/או הקמת חברה 09-7742268 עו"ד שרון טל

או פנו אלי באמצעות האתר - לחצו כאן

 

האמור באתר זה מובא להעשרה בלבד, אינו מהווה ייעוץ ו/או תחליף לייעוץ עם עורך דין, כל העושה שימוש בו ללא יעוץ פרטני ומקצועי עושה זאת על אחריותו בלבד.


☰ Sharon Tal Diogines, Adv
התעשיה 15 רעננה  097742268 0548083378      

  ראשי מקרקעין צוואה משפחה צור קשר

רודף צדקה וחסד ימצא חיים צדקה וכבוד - משלי כא,כא | ארור מכה רעהו בסתר דברים כז, כד