☰ עורך דין שרון טל
  התעשיה 15 רעננה מול קניון רעננה
  09-7742268  054-8083378  צור קשר
  דף הבית  מקרקעין  משפחה  צוואה  עסקים   
 לא תטה משפט, לא תכיר פנים ולא תיקח שוחד, כי השוחד יעוור עיני חכמים, ויסלף דברי צדיקים - דברים טז יט


×

המלצות

שיתוף

צור קשר

דף הבית
 ראשי


ייפוי כוח מתמשך

למנות את המהימנים עליך אשר יפעלו בשמך בתחומים שונים בחייך

 

מאת: עורך דין שרון טל

 

 

נושאי המאמר:
 1. רקע
 2. מהו יפ"מ
 3. מי רשאי לערוך
 4. ביצוע היפ"מ
 5. מיופיי הכוח
 6. עניינים אישיים
 7. ענייני רכוש
 8. מיודעים
 9. היקף שכר
 10. למי מתאים
 11. סיכום

 

רקע

הרקע לייפוי כח מתמשך

עד לתיקון מס' 18 לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות (29.3.2016) הדרך היחידה להסדרת הטיפול בענייניהם של קשישים וחסרי ישע הייתה אחת בלבד: מינוי אפוטרופוס. אפוטרופוס לא תמיד היה יכול להיות קשוב לרצונותיו ולטובתו של חסר הישע, במיוחד במקרים בהם מונה אפוטרופוס מקצועי או תאגיד אפוטרופוסות. המשמעות - במקרים רבים הייתה התעלמות מוחלטת מרצונותיו של חסר הישע, איסור על כל פעולה ללא אישור האפוטרופוס, פגיעה באוטונומיה של הקשיש או חסר הישע והעברת האחריות המוחלטת לחייו אל האפוטרופוס.
לאחר התיקון, חל שינוי בגישה - שמו את טובת האדם במרכז, תוך רצון טוב יותר לשקף את כבודו ורצונו, אין יותר שימוש במילה "חסוי", כפי שהיה בנוסח החוק הקודם. מעתה אִמרו: "אדם שמונה לו אפוטרופוס". התיקון לחוק יצר מצב שבו האפוטרופוס במובנו טרם התיקון לחוק , הפך להיות הברירת מחדל האחרונה!
החידוש המהותי בחוק הוא שבמקום למנות לקשיש או לחסר הישע אפוטרופוס, מאפשרים לו להכין מבעוד מועד מסמך הכולל את רצונותיו וכוונותיו, ובניית מודל שיש לפעול לפיו ללא צורך באפוטרופוס, וגם אם כן יהיה עליו לפעול לפי רצונותיו של האדם. לשם כך, יש להיערך בהתאם בזמן שהאדם בדעה צלולה ולחתום על מסמך הנקרא "ייפוי כח מתמשך" שיוכל להיות מופעל בעתיד בהתאם להנחיות המוקדמות של האדם.

 

מהו ייפוי כוח מתמשך ?

מהו יפ"מ - ייפוי כח מתמשך

ייפוי כוח מתמשך הוא כלי משפטי לתכנון עתידי הקובע מי יטפל בענייננו לפי רצוננו בזמן שאנו מוגבלים מפאת זיקנה (דמנציה, אלצהיימר, שיטיון) או חלילה מתאונה קשה או מחלה קשה או במצבים נפשיים פסיכוטיים (אישפוז בבית חולים או במוסד לבריאות הנפש). בניגוד לצוואה שנכנסת לתוקף לאחר מותו של אדם, ייפוי כוח מתמשך נכנס לתוקף רק ממועד ההתדרדרות והוא למעשה צוואה לניהול החיים עצמם, נועד לשמור על דרך החיים שלנו, על מי שאנחנו עד היציאה ממצב המוגבלות ויציאה מהאשפוז (כאשר מדובר במחלות קשות ומחלות נפש) או עד המוות כאשר מדובר בקשישים תשושי נפש סיעודיים. על פי החוק ייפוי כוח מתמשך הוא מסמך משפטי ארוך טווח שיכול גם לא להכנס לתוקף כלל ומנגד יכול להימשך 20 שנה ויותר ככלי שמגן על אורח החיים ואיכות החיים בשנות החיים האחרונות שלנו.
על מנת שניתן יהיה לבצע את ההוראות שבייפוי הכוח לא נדרשות הוצאות כספיות מיותרות, אין צורך לפנות לבית משפט בכל עניין, אין צורך לבצע שינויים הנהוגים במינוי אפוטרופוס (אין צורך להפריד את חשבון הבנק שניהל אותו אדם עם בן/בת זוגו, או ליטול ממנו את הזכות לשימוש בכרטיס אשראי ואין חובת הגשת דיווח פרטה לאפוטרופסות הכללית).
יחד עם זאת, כדי להגן על נותן ייפוי הכוח, החוק קובע שנדרש אישור בית משפט לכל פעולה מהותית שמשנה את מצבו של האדם ועוד רשימת פעולות, כגון: אישור עסקאות בהיקף כספי גדול ועסקאות מקרקעין.

 

מי רשאי לערוך יפ"מ ?

מי מורשה לערוך ייפוי כוח מתמשך

כל אדם בגיר (מעל גיל 18), רשאי לערוך ייפוי כוח מתמשך ולקבוע כיצד ועל ידי מי יטופלו ענייניו בעתיד כאשר לא יוכל לטפל בכך בעצמו, בתנאי שהוא מבין את המשמעות, המטרות והתוצאות של מתן ייפוי הכוח המתמשך. למרות שהחוק מקנה רשימה ארוכה של הגנות על עורך ייפוי הכוח הוא מאפשר גם לתת מתן הנחיות למיופה הכוח וקביעת מיודעים לצורך פיקוח.

 

ביצוע היפ"מ

איך מבצעים את ייפוי הכוח המתמשך

האדם שעורך את ייפוי הכוח המתמשך נקרא "הממנה", בוחר מרצונו בשלב בו הוא מבין ומסוגל לקבל החלטות ולבצען מי יטפל בענייניו וכיצד יראו חייו אם וכאשר מצבו ישתנה לרעה (הידרדרות במצבו). הידרדרות במצבו יכולה לנבוע כתוצאה מתאונה, מחלות זקנה (כגון דמנציה), מוגבלות נפשית ומוגבלות שכלית העלולות לפגוע בכושר השיפוט של האדם.

 

הדרך לעשות זאת הינה על ידי מינוי של מיופה כוח שיהיה מוסמך לפעול בשם אותו אדם בעתיד כאשר לא יוכל עוד לקבל או לבצע החלטות הנוגעות לעינינו בעצמו. הממנה יכול לתת ייפוי כוח מתמשך לכלל ענייניו, האישיים (כולל הרפואיים) והרכושיים או רק לחלקם.

 

על מיופה הכוח לפעול על פי הנחיות הממנה, עליו לחתום ולאשר בכתב בפני עורך דין (או בפני בעל מקצוע בייפוי כוח רפואי) את הסכמתו לתוכן ייפוי הכוח המתמשך, לרבות ההנחיות המקדימות הנכללות בו. במקרים שההנחיה היא בלתי אפשרית לביצוע, בלתי חוקית או כאשר ביצועה יפגע פגיעה חמורה בממנה - אסור למיופה הכוח לפעול לפיה. במקרה כזה הוא יכול לפנות לבית המשפט ולבקש ממנו לתת הוראות כיצד לפעול.

 

 

מיופיי הכוח

מינוי מספר מיופיי כוח

אדם יכול להחליט על מינוי מיופה כוח יחיד וכן על מינוי מיופה כוח חליפי למקרה שמיופה הכוח הראשון לא ירצה או לא יוכל לפעול בשמו. כמו כן הוא יכול למנות מספר מיופיי כוח. ניתן וכדאי לקבוע אם מיופיי הכוח יפעלו במשותף או בנפרד, מהו היקף הסמכויות והאחריות של כל אחד מהם וכן מי יכריע במקרה של מחלוקת ביניהם. כמו כן, ניתן לקבוע את סדר מיופה הכח. כאשר מדובר בבני זוג שעורכים יחד ייפוי כוח מתמשך - מומלץ שאחד יהיה מיופה כוח של השני ולהיפך, ורק לאחר מכן למנות את הילדים.

 

 

עניינים אישיים

ייפוי כוח מתמשך בעניינים אישיים

מתייחס לרווחתו האישית של האדם, לצרכיו היומיומיים, למקום מגוריו, לבריאותו, לענייניו הגופניים, הנפשיים או החברתיים, לשמירה על צביון דתי לאדם שומר מצוות (באם יהיה צורך בבית אבות - רישום לבית אבות בהתאם לצביון חייו) , שמירה על המשך חוגים ופעילויות ככל שהדבר מתאפשר, שמירה על סביבית חייו, מקום מגוריו, בעלי חיים החיים איתו, מתן מתנות לארועים משפחתיים שנהוגות בנסיבות העניין ובאופן מפורט. עניינים אישיים כוללים גם עניינים רפואיים, אך ניתן גם לערוך "ייפוי כוח מתמשך רפואי" שמתייחס לעניינים הבריאותיים בלבד.

 

 

ענייני רכוש

ייפוי כוח מתמשך בענייני רכוש

מתייחס לטיפול בכלל נכסיו, כספיו והתחייבויותיו של האדם. הממנה יכול לקבוע קביעה כללית - כי מיופה הכוח הוא האדם המוסמך לקבל בשמו החלטות עתידיות ולהשאיר למיופה הכוח את שיקול הדעת לגבי תוכן ההחלטות, או שהוא יכול לפרט מהו רצונו לגבי תוכן ההחלטות שיתקבלו בנושאים השונים וזאת באמצעות קביעת "הנחיות מקדימות". דוגמא: הממנה יכול לקבוע בענייניו האישיים הרפואיים את סוג או זהות המטפל המועדפים עליו או לקבוע בענייניו האישיים שמקום מגוריו בעתיד יהיה ביתו וכי המעבר לסידור חוץ ביתי יעשה בנסיבות מסוימות בלבד או לקבוע במסגרת הטיפול בענייניו הרכושיים כי מיופה הכוח ימכור או ישכיר את ביתו בעת נסיבות מסוימות או להנחותו להשקיע את כספיו בדרך מסוימת.

 

 

מיודעים

אנשים מיודעים או פיקוח

הממנה רשאי לקבוע "אנשים מיודעים" שיקבלו מידע או דיווחים ממיופה הכוח על החלטות שקיבל או פעולות שביצע או לקבוע שהאפוטרופוס הכללי יפקח על מיופה הכוח.

 

 

קביעת היקף שכר

קבלת שכר על ידי מיופה הכוח

הממנה רשאי לקבוע בייפוי הכוח כי מיופה כוח יהיה זכאי לקבל שכר. במקרה כזה יהיה עליו לקבוע גם את היקף השכר. מיופה הכוח זכאי להחזר הוצאות סבירות שהוציא עבור הממנה במסגרת מילוי תפקידו. כאשר הממונה הינו בן משפחה , לא נהוג לקבוע שכר, אלא במקרים חריגים.

 

 

למי יכול להתאים ייפוי כוח מתמשך

למי מומלץ לערוך ייפוי כוח מתמשך ?

מומלץ שלכל אחד מאיתנו יהיה ייפוי כוח מתמשך, שנעדכנו מעת לעת ונטפח אותו בהתאם לנסיבות השונות בחיינו. הסיבה לכך הינה פשוטה - אף אדם אינו יודע את הגורל שלו , ואם לא הכל בשליטתנו לפחות מעתה ניתן לתת הנחיות עתידיות לניהול חיינו ברגעים הקשים מבלי צורך להיגרר לעליות גבוהות בפניה לבתי משפט או מינוי אופוטרופוס חיצוני שאינו יכול להיות באמת קשוב לחיינו כפי שבני משפחתנו הקרובים לנו יכולים לעשות באופן הטוב ביותר עבורנו.

 

יפ"מ סיכום בתמצית

יפוי כוח מתמשך ללא פרוצדורות מסובכות לעומת אופוטרופסות

ניתן להבטיח שרצוננו גם בימיי חיינו כחסרי ישע, יכובד עד יומנו האחרון - ללא פרוצדורות מסורבלות וללא הוצאות משפטיות מיותרות וזאת ע"י עריכת ייפוי כוח מתמשך ללא צורך בבתי משפט או מינוי אפוטרופוס צד ג' שאינו מכיר אותנו, אלא ע"י מינוי בן משפחה אחד או יותר שהננו סומכים עליהם שיהיו לצדנו ויפעלו לטובתנו ועבורנו ברגעים הקשים שלנו.

 

ייפוי כוח מתמשך המפרט את הדרך בה אנו מעוניינים לסיים את חיינו בכבוד - ייכנס לתוקף רק לאחר הודעה למשרד המשפטים ובלבד שבוצע והופקד כדין. רק עורך דין שעבר הכשרה מטעם משרד המשפטים מוסמך לייצג בעריכת ייפוי הכוח מתמשך ודיווחו למשרד המשפטים.

 

הנני מוסמך מטעם משרד המשפטים לערוך ייפוי כוח מתמשך, ייפוי כוח רפואי, לערוך הנחיות מקדימות ולערוך מסמכי הבעת רצון. חשוב לציין שהליך עריכת ייפוי כוח מתמשך הוא מאוד אישי, שונה מאדם לאדם, מותאם באופן קשוב לצרכים והבנת הרצונות האישיים, אינו מסתיים במעמד החתימה, אלא יש מספר דברים מהותיים נוספים שיש לבצע - כל אלו ימסרו במעמד הפגישה.

 

משרד המשפטים - ייפוי כח מתמשך מערכת מקוונת

 

עדכון אחרון 25/01/2018


לתיאום פגישה וייצוג משפטי צרו קשר, שרון טל, עורך דין (כלכלן, אקטואר ומגשר בעל נסיון רב)


הבהרה משפטית: האמור במאמר זה הינו למטרת אינפורמציה כללית בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי ו/או תחליף לייעוץ משפטי ו/או ייעוץ לכל פעולה על כל משתמע ממנו. כמו כן, אין מאמר זה מתיימר להורות או לייעץ בעניינים הקשורים לגופם של דינים ובכל מקרה של ספק יש להיוועץ בבעל מקצוע מתאים, קרי עורך דין ו/או יועץ מוסמך לגופו של כל עניין ועניין. הניסוח בלשון זכר או נקבה מתייחס לגברים ונשים כאחד ולשון יחיד כלשון רבים ולהפך.

 

אני כאן תמיד בשבילכם, ובאם הנכם מעוניינים לערוך צוואה, ייפוי כוח מתמשך, ירושה, הסכם יחסי ממון, גירושין בגישור, ו/או כל נושא אחר בעניין משפחה - זה הזמן לעשות את הצעד הראשון להתקשר 09-7742268 או ליצור קשר באמצעות האתר.


עורך דין משפחה, צוואה, ייפוי כח מתמשך, גישור☰ Sharon Tal Diogines, Adv
התעשיה 15 רעננה  097742268 0548083378      

  ראשי מקרקעין צוואה משפחה צור קשר

רודף צדקה וחסד ימצא חיים צדקה וכבוד - משלי כא,כא | ארור מכה רעהו בסתר דברים כז, כד