☰ עורך דין שרון טל
  התעשיה 15 רעננה מול קניון רעננה
  09-7742268  054-8083378  צור קשר
  דף הבית  מקרקעין  משפחה  צוואה  עסקים   
 לא תטה משפט, לא תכיר פנים ולא תיקח שוחד, כי השוחד יעוור עיני חכמים, ויסלף דברי צדיקים - דברים טז יט


×

המלצות

שיתוף

צור קשר

דף הבית
 ראשי

תכנון ובנייה

עורך דין תכנון ובנייה

שירותים משפטיים בתחום התכנון והבנייה

מאת: עורך דין שרון טל

 

 

ייצוג

ייצוג משפטי בתחום התכנון והבנייה

המשרד עוסק בייצוג בעלי נכסים, בעלי זכויות במקרקעין, יזמים, חברות, בהליכים תכנוניים על שלביהם השונים, לרבות הליכי התנגדות לתוכניות והיתרים, עררים בועדות לעררים, עתירות מנהליות.

 

התנגדויות והשגות

התנגדות לתכנית או לבקשה להיתר

ליווי מתנגדים יחידים ו/או קבוצות בעלי נכסי מקרקעין הגובלים לתוכניות פוגעות בפני ועדות התכנון המקומיות, ועדות תכנון המחוזיות, ועדות תכנון ארציות, ועדות לתשתיות לאומיות (ות"ל, ותמ"ל), מוסדות התכנון השונים ובבתי המשפט, בהליכי התנגדויות והשגות בגין תכניות פוגעניות, שיש להן השפעה על המקרקעין שלהם.

 

פיצויי ירידת ערך

ייצוג בתביעות בגין ירידת ערך

ייצוג משפטי בתביעות לפיצויים בגין ירידת ערך המקרקעין לאור אישורה של תכנית פוגענית, כגון תכניות לשינוי יעוד קרקע, הצבת אנטנות סלולאריות, פיתוח תשתיות, מנהרות, גשרים, הרכבת הקלה, תוואי המטרו ותחנות המטרו.

 

הפקעות

ייצוג בגין הפקעות

ייצוג בעלי נכסי מקרקעין בהליכי תביעת פיצויים בגין הפקעות, כנגד הרשויות וגופים שונים, כגון: רשות מקרקעי ישראל, רכבת ישראל, נת"ע (נתיבי תחבורה עירוניים) בגין רכבת המטרו, הרכבת הקלה (רק"ל), מע"צ וכדומה.

 

ייעוץ משפטי כלכלי

ייעוץ משפטי וחוות דעת בכל הקשור לתכנון ובנייה

ייעוץ משפטי כלכלי, ייעוץ משפטי אסטרטגי, המלצת על דרכי פעולה משפטיות ומתן חוות דעת משפטית כלכלית בכל הקשור להליכי תכנון ורישוי לרבות ניתוח התכניות החלות במקרקעין וזכויות הבניה מכוחן, בדיקת יעודי קרקע, השימושים המותרים במקרקעין, הקלות, שימושים חורגים, ועוד

 

התנגדות לתוואי הפוגעני של המטרו

התנגדות בעניין תוואי רכבת המטרו

1. השגת תושבי מערב רעננה

2. הערות לתיקון תזכיר חוק המטרו

3. ניסוח הצעת הוספת סעיפי חוק לתיקון חוק המטרו


☰ Sharon Tal Diogines, Adv
התעשיה 15 רעננה  097742268 0548083378      

  ראשי מקרקעין צוואה משפחה צור קשר

רודף צדקה וחסד ימצא חיים צדקה וכבוד - משלי כא,כא | ארור מכה רעהו בסתר דברים כז, כד