☰ שינוי חוק הלשכה
  חברות בלשכת עורכי הדין ללא כפייה
    א. דרך  שאלות ותשובות  הצטרפות   
 לא תטה משפט, לא תכיר פנים ולא תיקח שוחד, כי השוחד יעוור עיני חכמים, ויסלף דברי צדיקים - דברים טז יט


×

שיתוף

החזון
 ראשי

חברות ללא כפייה - הצטרפות לשנות את הלשכה1. הצטרפות דיגיטלית לתמיכה בשינוי חוק הלשכה - חברות ללא כפייה

2. חברות ללא כפייה - שאלות ותשובות

3. קבוצת לשכה וולונטרית בפייסבוק - קבוצה פרטית לעורכי דין


☰ שינוי חוק הלשכה
חברות בלשכת עורכי הדין ללא כפייה      

  ראשי  שאלות ותשובות  הצטרפות

רודף צדקה וחסד ימצא חיים צדקה וכבוד - משלי כא,כא | ארור מכה רעהו בסתר דברים כז, כד